lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim #longchim, sieuthilongchim

Sản phẩm

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Sản phẩm

-10%

Đã xem

2931

Đã mua

80

Mi tre già chân gạch hàng siêu kỹ 3 mắt trùng 3 nẹp

-11%

Đã xem

3734

Đã mua

90

Lồng Mi đục chim hoa đẹp

1,700,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2851

Đã mua

14

Mi trúc cật kỹ

1,800,000 VNĐ

1,990,000 VNĐ

-5%

Đã xem

3209

Đã mua

83

Lồng Mi chân cưa ngược cửa lạng sơn

1,800,000 VNĐ

1,890,000 VNĐ

-10%

Đã xem

5860

Đã mua

20

Lồng chào mào đục bầu bí hoa mai tre già ( đục tay)

-30%

Đã xem

1153

Đã mua

900

LỒNG KHUYÊN CHẠM BÁT TIÊN 3D KÊNH BONG 2 LỚP

2,100,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-11%

Đã xem

2933

Đã mua

67

Lồng My Chiến tre già chân gạch hành thương hiệu

-15%

Đã xem

4149

Đã mua

15

Lồng Mi hót trúc cật cửa tầu

1,790,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-6%

Đã xem

3364

Đã mua

90

Mi chiến cửa lạng sơn tre siêu già chân gạch

3,290,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-20%

Đã xem

5205

Đã mua

42

Lồng chim Vuông cửa đục quấn thư, chân quỳ mặt quỷ

-9%

Đã xem

3862

Đã mua

1

Lồng triện tay siêu nét nan tre già

3,000,000 VNĐ

3,300,000 VNĐ

-24%

Đã xem

6557

Đã mua

71

Lồng chim Đấu Đục Hoa Lá tre

1,900,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

--19%

Đã xem

3890

Đã mua

90

Lồng mi xếp gạch trúc cật hàng kỹ

2,500,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-15%

Đã xem

4772

Đã mua

37

Lồng chim Mai Hoá Rồng gỗ mun thân triện

3,990,000 VNĐ

4,700,000 VNĐ

-23%

Đã xem

6841

Đã mua

33

Lồng Mi tầu nóc bằng

1,000,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-100%

Đã xem

6629

Đã mua

24

Lồng chim Chào Mào Đục Bát Tiên 68 nan

0 VNĐ

1 VNĐ

-5%

Đã xem

5275

Đã mua

64

Lồng khuyên lá đề

1,990,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-12%

Đã xem

3792

Đã mua

29

Lồng Mi đục 3 miền Bắc Trung Nam

16,190,000 VNĐ

18,500,000 VNĐ

-8%

Đã xem

8408

Đã mua

69

Lồng chim chào mào đục hoa mai,cửa quấn thư

3,590,000 VNĐ

3,900,000 VNĐ

-11%

Đã xem

3572

Đã mua

47

Lồng Mi Đục Vinh Quy Bái Tổ

16,500,000 VNĐ

18,500,000 VNĐ

-6%

Đã xem

5637

Đã mua

99

Lồng chim chào mào đục đồng tiền 17 nan

1,590,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-11%

Đã xem

4044

Đã mua

27

Lồng Quế Châu đẹp, rẻ

800,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-22%

Đã xem

4966

Đã mua

79

Lồng chim Singapore đục quấn thư

1,950,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-14%

Đã xem

5246

Đã mua

21

Lồng Mi hót triện nét, size 36

1,800,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-0%

Đã xem

5708

Đã mua

98

Lồng chim đục mai hóa rồng quanh tang tre già

4,900,000 VNĐ

4,900,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3912

Đã mua

63

Lồng CM đục thập bát la hán hàng trúc siêu kỹ

12,900,000 VNĐ

15,000,000 VNĐ

-17%

Đã xem

4375

Đã mua

28

Lồng mi triến tre già chân gạch 3 mấu chùng 3 nẹp. Cửa Lạng Sơn

-8%

Đã xem

5038

Đã mua

26

Lồng chim thái hoa triện nóc tròn gỗ mun

1,750,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-30%

Đã xem

5921

Đã mua

67

Lồng chim gỗ mun văn hoa chữ thập 17 nan tre già

-14%

Đã xem

3990

Đã mua

79

Lồng chạm chim hoa kên bông 3 lới nét kỹ thuật cao

-15%

Đã xem

2849

Đã mua

34

Lồng chim chào mào đục Tam Sư Siêu bền

4,700,000 VNĐ

5,500,000 VNĐ

-11%

Đã xem

3178

Đã mua

77

Lồng Mi hót Thập Bát La Hán Size 36cm cao 36cm

16,900,000 VNĐ

18,900,000 VNĐ

-7%

Đã xem

5989

Đã mua

48

Lồng chim chào mào triện tay tre già

2,990,000 VNĐ

3,200,000 VNĐ

-8%

Đã xem

4356

Đã mua

52

Lồng Mi hót đục đốt trúc

1,700,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-17%

Đã xem

6129

Đã mua

5

Lồng chim thaí không cột gỗ mun, nan tre gia

1,750,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-8%

Đã xem

3956

Đã mua

6

Lồng Mi hót đục ngủ nhi kéo xe tiền

1,700,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-26%

Đã xem

8831

Đã mua

89

Lồng chim Chào Mào Singapore mới

1,850,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-15%

Đã xem

523

Đã mua

29

Cóng sừng lồng khuyên đẹp bộ 5 chiếc

-23%

Đã xem

4435

Đã mua

31

Lồng tứ xuyên size 34 trúc cật đẹp tự nhiên

-12%

Đã xem

4680

Đã mua

45

Lồng Singapore đấu lá đề gỗ mun kỹ

1,850,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ