lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim #longchim, sieuthilongchim

Lồng Chim Họa Mi

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0964278585

Lồng Chim Họa Mi

-12%

Đã xem

1736

Đã mua

300

Lồng mi triện trúc cật hàng siêu kỹ

-13%

Đã xem

3339

Đã mua

600

Lồng Mi đục đốt trúc đục thủ công bằng tay

-15%

Đã xem

895

Đã mua

443

Lồng mi CÔN MINH giá bình dân

550,000 VNĐ

650,000 VNĐ

-20%

Đã xem

12164

Đã mua

2102

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,850,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-33%

Đã xem

9357

Đã mua

358

Lồng mi chiến thổ tre già

1,400,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-12%

Đã xem

9502

Đã mua

1593

Lồng mi hót đục bát tiên size 36cm

1,850,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-26%

Đã xem

8124

Đã mua

1090

Lồng chim họa mi đục rồng thủng siêu nét

1,850,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-31%

Đã xem

4296

Đã mua

93

Lồng Mi đục bát tiên quần thú

1,850,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-10%

Đã xem

4275

Đã mua

29

Lồng Mi đục vây cá vuông

2,600,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-19%

Đã xem

4664

Đã mua

51

Lồng mi phóng tre già triện

2,500,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3943

Đã mua

79

Lồng mi triện siêu nét

2,500,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-8%

Đã xem

6606

Đã mua

26

Mi trúc cật đục vây cá

3,300,000 VNĐ

3,600,000 VNĐ

-13%

Đã xem

4577

Đã mua

35

Lông Mi 3D lồi đục liền tang siêu nét

3,900,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ

-24%

Đã xem

4387

Đã mua

56

Lồng mi triện bách gạch hàng siêu kĩ

1,900,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-2%

Đã xem

3380

Đã mua

37

Lồng mi trê đục bát tiên ( đục tay )

18,500,000 VNĐ

18,900,000 VNĐ

-6%

Đã xem

6790

Đã mua

550

Lồng mi đục song long nổi

3,100,000 VNĐ

3,300,000 VNĐ

--20%

Đã xem

4396

Đã mua

17

Mi đục đốt trúc siêu đẹp

4,800,000 VNĐ

4,000,000 VNĐ

-11%

Đã xem

3980

Đã mua

57

My cuốn thư 60 nan tre già,sàn thùng

3,100,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-12%

Đã xem

3856

Đã mua

17

Lồng mi đục nho sóc, lồng gác bếp lên mầu cực đẹp

-15%

Đã xem

3720

Đã mua

87

Lồng mi lũy tre làng đục tay, tre già hàng kĩ

2,500,000 VNĐ

2,950,000 VNĐ

-7%

Đã xem

4513

Đã mua

17

Mi trúc cật xếp gạch siêu nét

2,500,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-40%

Đã xem

4429

Đã mua

5

Mi tre già chân gạch sàn gỗ mít

1,450,000 VNĐ

2,400,000 VNĐ

-24%

Đã xem

4345

Đã mua

38

Mi trúc cật xếp gạch siêu nét 2

1,900,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3957

Đã mua

7

Mi triện chữ vạn tre già sàn thùng, 60 nan

2,600,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-8%

Đã xem

4439

Đã mua

15

Mi chiến chân gạch tre siêu già, 56 nan size 36

2,700,000 VNĐ

2,950,000 VNĐ

-23%

Đã xem

3800

Đã mua

46

Mi chiến tre siêu già 3 mắt chùng 3 nẹp hàng siêu kĩ

-15%

Đã xem

3345

Đã mua

4

MI TRIẾN CHÂN TRIỆN TRE GIÀ HÀNG KỸ

2,500,000 VNĐ

2,950,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3982

Đã mua

91

Mi tre già chân gạch hàng siêu kỹ 3 mắt trùng 3 nẹp

-5%

Đã xem

4682

Đã mua

90

Lồng Mi đục chim hoa đẹp

1,800,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3728

Đã mua

68

Mi trúc cật kỹ

1,800,000 VNĐ

1,990,000 VNĐ

-5%

Đã xem

4260

Đã mua

96

Lồng Mi chân cưa ngược cửa lạng sơn

1,800,000 VNĐ

1,890,000 VNĐ

-11%

Đã xem

3886

Đã mua

91

Lồng My Chiến tre già chân gạch hành thương hiệu

-15%

Đã xem

5397

Đã mua

79

Lồng Mi hót trúc cật cửa tầu

1,790,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-6%

Đã xem

4307

Đã mua

77

Mi chiến cửa lạng sơn tre siêu già chân gạch

3,290,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-9%

Đã xem

4706

Đã mua

60

Lồng triện tay siêu nét nan tre già

3,000,000 VNĐ

3,300,000 VNĐ

--19%

Đã xem

4899

Đã mua

74

Lồng mi xếp gạch trúc cật hàng kỹ

2,500,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-12%

Đã xem

4756

Đã mua

18

Lồng Mi đục 3 miền Bắc Trung Nam

16,190,000 VNĐ

18,500,000 VNĐ

-11%

Đã xem

4529

Đã mua

5

Lồng Mi Đục Vinh Quy Bái Tổ

16,500,000 VNĐ

18,500,000 VNĐ

-11%

Đã xem

5213

Đã mua

60

Lồng Quế Châu đẹp, rẻ

800,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-14%

Đã xem

6049

Đã mua

62

Lồng Mi hót triện nét, size 36

1,800,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ