lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Họa Mi

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Họa Mi

-16%

Đã xem

4153

Đã mua

365

Lồng Mi Tứ Xuyên Size 34

750,000 VNĐ

890,000 VNĐ

-40%

Đã xem

5608

Đã mua

358

Lồng mi chiến thổ tre già

1,250,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-32%

Đã xem

5390

Đã mua

1090

Lồng chim họa mi đục rồng thủng siêu nét

1,690,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-27%

Đã xem

8312

Đã mua

2102

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,690,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-24%

Đã xem

6741

Đã mua

1553

Lồng mi hót đục bát tiên size 36cm

1,600,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-24%

Đã xem

4454

Đã mua

41

Lồng Mi hót triện nét, size 36

1,600,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-18%

Đã xem

4514

Đã mua

550

Lồng mi đục song long nổi

2,700,000 VNĐ

3,300,000 VNĐ

-13%

Đã xem

2847

Đã mua

35

Lông Mi 3D lồi đục liền tang siêu nét

3,900,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ

-50%

Đã xem

7022

Đã mua

99

Lồng chim mi tre già chân gạch sàng thùng size 36

-22%

Đã xem

6843

Đã mua

5

Lồng chim Mi đục 3 miền tre già đục siêu nét

10,500,000 VNĐ

13,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3641

Đã mua

75

Mi đục bát tiên tre lên mầu cánh dán

1,600,000 VNĐ

1,980,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2936

Đã mua

1

Lồng mi hót gác bếp đục nho sóc

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3495

Đã mua

61

Mi hót dục đốt trúc lên mầu

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3154

Đã mua

43

Lồng mi hót trúc cật đục chim hoa

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-27%

Đã xem

2906

Đã mua

86

Lồng Mi hot đục song long đã lên mầu

1,600,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

-24%

Đã xem

3354

Đã mua

18

Mi tre gác bếp tich đục ngũ nhi kéo xe tiền

1,600,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-48%

Đã xem

3265

Đã mua

91

Lồng Mi đục sóc nho

1,600,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

-29%

Đã xem

5160

Đã mua

45

Lồng chim Mi triện tay kỹ tre già 3 mắt trùng nẹp

-23%

Đã xem

5141

Đã mua

99

Lồng chim tứ xuyên phiên bản mới sàn tre

850,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-21%

Đã xem

2815

Đã mua

71

Lồng chim Mi đục Vinh Quy Bái Tổ

11,900,000 VNĐ

15,000,000 VNĐ

-40%

Đã xem

4531

Đã mua

84

Lồng chim 3 mắt trùng 3 nẹp lồng Mi tre già chân gạc

-12%

Đã xem

7107

Đã mua

56

Lồng chim Côn Minh Đục 9 Rồng lên mầu

790,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-25%

Đã xem

3073

Đã mua

84

Lồng chim Mi đục bát tiên tre già ( đục tay )

11,900,000 VNĐ

15,900,000 VNĐ

-18%

Đã xem

6111

Đã mua

44

Lồng Côn Minh Tre Gìa size36

990,000 VNĐ

1,200,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3508

Đã mua

77

Lồng Mi chiến triện nét size36

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-26%

Đã xem

4041

Đã mua

53

Lồng Mi Quế Châu lên mầu size 34

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-6%

Đã xem

4806

Đã mua

92

Lồng Mi côn minh tai mèo lồng kỹ size32

750,000 VNĐ

800,000 VNĐ

-27%

Đã xem

3613

Đã mua

22

Lồng tứ xuyên size 34 trúc cật đẹp tự nhiên

-14%

Đã xem

3347

Đã mua

20

Lồng Mi hót đục ngủ nhi kéo xe tiền

1,600,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3574

Đã mua

0

Lồng Mi hót đục đốt trúc

1,600,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-3%

Đã xem

2772

Đã mua

30

Lồng Mi Đục Vinh Quy Bái Tổ

14,000,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-18%

Đã xem

Đã mua

21

Lồng mi đục bát tiên quần thú. Hàng đục siêu nét kỹ thuật cao.

-18%

Đã xem

2526

Đã mua

20

Lồng Mi hót Thập Bát La Hán Size 36cm cao 36cm

13,900,000 VNĐ

16,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2834

Đã mua

37

Lồng Mi đục 3 miền Bắc Trung Nam

12,190,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3207

Đã mua

22

Lồng chạm chim hoa kên bông 3 lới nét kỹ thuật cao

-10%

Đã xem

2621

Đã mua

14

Lồng Mi Hót Đục Tam Quốc Chí

13,000,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

3390

Đã mua

53

Lồng mi triến tre già chân gạch 3 mấu chùng 3 nẹp. Cửa Lạng Sơn

-39%

Đã xem

5465

Đã mua

35

Lồng Mi tầu nóc bằng

790,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-24%

Đã xem

3237

Đã mua

46

Lồng mi xếp gạch trúc cật hàng kỹ

1,590,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3066

Đã mua

70

Lồng triện tay siêu nét nan tre già

2,500,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ