lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Họa Mi

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Họa Mi

-17%

Đã xem

2249

Đã mua

550

Lồng mi đục song long nổi

2,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-43%

Đã xem

3852

Đã mua

97

Lồng mi chiến thổ tre già

1,190,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-32%

Đã xem

3622

Đã mua

1090

Lồng chim họa mi đục rồng thủng siêu nét

1,690,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-28%

Đã xem

6376

Đã mua

12

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,650,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-26%

Đã xem

5579

Đã mua

553

Lồng mi hót đục bát tiên size 36cm

1,550,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-26%

Đã xem

3201

Đã mua

39

Lồng Mi hót triện nét, size 36

1,550,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-13%

Đã xem

1840

Đã mua

35

Lông Mi 3D lồi đục liền tang siêu nét

3,900,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ

-52%

Đã xem

5545

Đã mua

99

Lồng chim mi tre già chân gạch sàng thùng size 36

-22%

Đã xem

5603

Đã mua

5

Lồng chim Mi đục 3 miền tre già đục siêu nét

10,500,000 VNĐ

13,500,000 VNĐ

-22%

Đã xem

2811

Đã mua

87

Mi đục bát tiên tre lên mầu cánh dán

1,550,000 VNĐ

1,980,000 VNĐ

-22%

Đã xem

2108

Đã mua

99

Lồng mi hót gác bếp đục nho sóc

1,490,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-22%

Đã xem

2755

Đã mua

47

Mi hót dục đốt trúc lên mầu

1,490,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-21%

Đã xem

2392

Đã mua

53

Lồng mi hót trúc cật đục chim hoa

1,500,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-32%

Đã xem

2216

Đã mua

89

Lồng Mi hot đục song long đã lên mầu

1,500,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

-26%

Đã xem

2575

Đã mua

39

Mi tre gác bếp tich đục ngũ nhi kéo xe tiền

1,550,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-53%

Đã xem

2530

Đã mua

18

Lồng Mi đục sóc nho

1,450,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

-29%

Đã xem

4113

Đã mua

42

Lồng chim Mi triện tay kỹ tre già 3 mắt trùng nẹp

-27%

Đã xem

4127

Đã mua

89

Lồng chim tứ xuyên phiên bản mới sàn tre

800,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-21%

Đã xem

2132

Đã mua

17

Lồng chim Mi đục Vinh Quy Bái Tổ

11,900,000 VNĐ

15,000,000 VNĐ

-40%

Đã xem

3544

Đã mua

96

Lồng chim 3 mắt trùng 3 nẹp lồng Mi tre già chân gạc

-12%

Đã xem

6035

Đã mua

56

Lồng chim Côn Minh Đục 9 Rồng lên mầu

790,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-25%

Đã xem

2270

Đã mua

81

Lồng chim Mi đục bát tiên tre già ( đục tay )

11,900,000 VNĐ

15,900,000 VNĐ

-18%

Đã xem

4815

Đã mua

76

Lồng Côn Minh Tre Gìa size36

990,000 VNĐ

1,200,000 VNĐ

-21%

Đã xem

2725

Đã mua

31

Lồng Mi chiến triện nét size36

1,500,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-26%

Đã xem

3161

Đã mua

21

Lồng Mi Quế Châu lên mầu size 34

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-6%

Đã xem

3731

Đã mua

31

Lồng Mi côn minh tai mèo lồng kỹ size32

750,000 VNĐ

800,000 VNĐ

-27%

Đã xem

2560

Đã mua

59

Lồng tứ xuyên size 34 trúc cật đẹp tự nhiên

-22%

Đã xem

2827

Đã mua

14

Lồng Mi Tứ Xuyên size 34

690,000 VNĐ

890,000 VNĐ

-22%

Đã xem

2673

Đã mua

62

Lồng Mi hót đục ngủ nhi kéo xe tiền

1,450,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2761

Đã mua

20

Lồng Mi hót đục đốt trúc

1,490,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2070

Đã mua

5

Lồng Mi Đục Vinh Quy Bái Tổ

12,190,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-18%

Đã xem

Đã mua

4

Lồng mi đục bát tiên quần thú. Hàng đục siêu nét kỹ thuật cao.

-18%

Đã xem

1867

Đã mua

98

Lồng Mi hót Thập Bát La Hán Size 36cm cao 36cm

13,900,000 VNĐ

16,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2095

Đã mua

42

Lồng Mi đục 3 miền Bắc Trung Nam

12,190,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2394

Đã mua

77

Lồng chạm chim hoa kên bông 3 lới nét kỹ thuật cao

-16%

Đã xem

1901

Đã mua

80

Lồng Mi Hót Đục Tam Quốc Chí

12,190,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

2566

Đã mua

31

Lồng mi triến tre già chân gạch 3 mấu chùng 3 nẹp. Cửa Lạng Sơn

-39%

Đã xem

4116

Đã mua

54

Lồng Mi tầu nóc bằng

790,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-24%

Đã xem

2473

Đã mua

53

Lồng mi xếp gạch trúc cật hàng kỹ

1,590,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2276

Đã mua

8

Lồng triện tay siêu nét nan tre già

2,500,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ