lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Sản Xuất Lồng Chim Đẹp RẺ‎

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

-33%

Đã xem

1867

Đã mua

135

Gánh đốt trúc cho lồng Mi, Chào Mào, Chòe ...

100,000 VNĐ

150,000 VNĐ

-20%

Đã xem

1170

Đã mua

75

Cóng sừng trâu nam phi

360,000 VNĐ

450,000 VNĐ

-17%

Đã xem

1390

Đã mua

589

Bán buôn bán lẻ giỏ thóc lồng cu gáy

-40%

Đã xem

1737

Đã mua

109

Bầu bí sừng nam phi ( lồng khuyên )

150,000 VNĐ

250,000 VNĐ

-23%

Đã xem

250

Đã mua

1500

Lồng Cu Gáy quả dào cửa dơi chân quỳ size 40

-34%

Đã xem

4545

Đã mua

589

Lồng chim cu gáy quả đào cửa dơi chân quỳ size 36

-28%

Đã xem

4413

Đã mua

590

Lồng chim cu gáy quả size 35cm đào cửa dơi siêu bền

-24%

Đã xem

7772

Đã mua

1600

Lồng gáy quả đào cửa dơi size 35

370,000 VNĐ

490,000 VNĐ

-17%

Đã xem

2248

Đã mua

550

Lồng mi đục song long nổi

2,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-43%

Đã xem

3851

Đã mua

66

Lồng mi chiến thổ tre già

1,190,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-32%

Đã xem

3621

Đã mua

1090

Lồng chim họa mi đục rồng thủng siêu nét

1,690,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-28%

Đã xem

6374

Đã mua

21

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,650,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-20%

Đã xem

100

Đã mua

105

lồng khuyên đục nho sóc lồi

1,990,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

6064

Đã mua

18

Lồng khuyên đục bát tiên thủng

690,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-31%

Đã xem

5048

Đã mua

37

Lồng chim song long chầu nguyệt đục kênh bong 3D 2 lớp size 22 cm

-29%

Đã xem

4784

Đã mua

6

Lồng chim Mẫu Mới Khuyên đục  Lư Đồng

1,200,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-29%

Đã xem

12087

Đã mua

60

Lồng chào mào 19 nan gỗ mun hàng kỹ

1,199,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-27%

Đã xem

5107

Đã mua

527

Chào mào giả thái gỗ mun Lào

550,000 VNĐ

750,000 VNĐ

-34%

Đã xem

4148

Đã mua

98

Lồng vuông tang phồng chân quỳ mặt quỷ

1,650,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-34%

Đã xem

7735

Đã mua

569

Lồng chào mào đấu gỗ mun

1,790,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-1%

Đã xem

2916

Đã mua

47

Lồng lửa trúc già toàn bộ cật size 55

990,000 VNĐ

1,000,000 VNĐ

-7%

Đã xem

2542

Đã mua

32

Lồng chòe 64 nan

2,500,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3870

Đã mua

83

Lồng chim choe than của kiếm trúc cật kỹ size40

-12%

Đã xem

3392

Đã mua

18

Lồng chim Chòe Than trúc cật siêu kỹ size 40cm

790,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-17%

Đã xem

999

Đã mua

2000

Lồng khướu đục đốt trúc tay 100%

2,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3030

Đã mua

16

Lồng trống truc già cật kĩ

650,000 VNĐ

750,000 VNĐ

-26%

Đã xem

2742

Đã mua

28

Lồng sơn ca - hình chuông

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-17%

Đã xem

2392

Đã mua

32

Lồng sơn ca, mi, chào mào, trúc cật già vàng ươm

-13%

Đã xem

1208

Đã mua

86

Lồng yến thân triện T đục hao mai

1,660,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-18%

Đã xem

2561

Đã mua

98

Lồng Yến gỗ mun đục Tùng cúc trúc ma

1,400,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-24%

Đã xem

2586

Đã mua

110

Lồng chim Yến không cột mẫu mới

1,599,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-15%

Đã xem

1941

Đã mua

3

Lồng chim Yến đục nho sóc size 30cm

3,590,000 VNĐ

4,200,000 VNĐ