lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim #longchim, sieuthilongchim

Sản Xuất Lồng Chim Đẹp giá tốt

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0964278585

-24%

Đã xem

1008

Đã mua

97

Lồng cu gáy quả đào mặt cắt mai tứ quý gỗ mun Nóc tre

-12%

Đã xem

1217

Đã mua

3

Lồng Cu Gáy Đục Cá Chép Hóa Rồng

15,000,000 VNĐ

17,000,000 VNĐ

-18%

Đã xem

5259

Đã mua

1500

Lồng Cu Gáy quả dào cửa dơi chân quỳ size 40

-18%

Đã xem

2201

Đã mua

3010

Lồng chim cu gáy size 35 chân nơi nóc đan

-13%

Đã xem

909

Đã mua

54

Lồng khuyên chạm song long nổi 3D 2 móc chạm full

-20%

Đã xem

2296

Đã mua

96

Lồng chim Khuyên thân triện T đục hoa mai

1,850,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-23%

Đã xem

14306

Đã mua

538

Lồng khuyên đục bát tiên thủng

690,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

11875

Đã mua

70

 Lồng khuyên vuông mái vòm hoa văn cực chất

2,100,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-12%

Đã xem

1100

Đã mua

300

Lồng mi triện trúc cật hàng siêu kỹ

-13%

Đã xem

2632

Đã mua

600

Lồng Mi đục đốt trúc đục thủ công bằng tay

-15%

Đã xem

197

Đã mua

443

Lồng mi CÔN MINH giá bình dân

550,000 VNĐ

650,000 VNĐ

-20%

Đã xem

11593

Đã mua

2102

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,850,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-48%

Đã xem

392

Đã mua

6332

Cóng chào mào gỗ mun ( bộ 3 chiếc)

-40%

Đã xem

426

Đã mua

5000

Cóng chào mào tre ( bộ 3 chiếc)

150,000 VNĐ

250,000 VNĐ

-33%

Đã xem

425

Đã mua

4224

Cầu góc gỗ mun có tai và không tai ( 1 cặp 2 chiếc)

-21%

Đã xem

340

Đã mua

9339

Móc Hạc

55,000 VNĐ

70,000 VNĐ

-30%

Đã xem

7825

Đã mua

14

Lồng chim gỗ mun văn hoa chữ thập 17 nan tre già

-24%

Đã xem

8781

Đã mua

65

Lồng chim Đấu Đục Hoa Lá tre

1,900,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-26%

Đã xem

11041

Đã mua

89

Lồng chim Chào Mào Singapore mới

1,850,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

8896

Đã mua

157

Lồng chim báng sung tre già 17 nan

890,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-7%

Đã xem

6689

Đã mua

58

Lồng chòe 64 nan

2,500,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-8%

Đã xem

9097

Đã mua

56

Lồng chim choe than của kiếm trúc cật kỹ size40

-6%

Đã xem

9456

Đã mua

4

Lồng chim Chòe Than trúc cật siêu kỹ size 40cm

990,000 VNĐ

1,050,000 VNĐ

-16%

Đã xem

4516

Đã mua

95

Lồng chim Chòe than đục tam sư

4,600,000 VNĐ

5,500,000 VNĐ

-9%

Đã xem

6288

Đã mua

195

Lồng Mi phóng, khướu trúc cật siêu kĩ

2,100,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-3%

Đã xem

5380

Đã mua

2000

Lồng khướu đục đốt trúc tay 100%

2,900,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-37%

Đã xem

5666

Đã mua

60

 Lồng sơn ca  trúc cật siêu kỹ, nóc bằng

950,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-8%

Đã xem

6364

Đã mua

62

Lồng chim khướu gỗ mun nan tre già cao 75cm rộng 45cm

-36%

Đã xem

4910

Đã mua

86

Lồng yến thân triện T đục hao mai

1,850,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-3%

Đã xem

6073

Đã mua

98

Lồng Yến gỗ mun đục Tùng cúc trúc ma

1,650,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-21%

Đã xem

6223

Đã mua

110

Lồng chim Yến không cột mẫu mới

1,650,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-12%

Đã xem

5897

Đã mua

3

Lồng chim Yến đục nho sóc size 30cm

4,590,000 VNĐ

5,200,000 VNĐ

-12%

Đã xem

8459

Đã mua

57

Lồng lửa trúc già toàn bộ cật size 55

1,150,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-26%

Đã xem

3264

Đã mua

530

Lồng choè lửa chạm đốt trúc thủ công

2,900,000 VNĐ

3,900,000 VNĐ

-4%

Đã xem

7564

Đã mua

92

Chòe lửa size 55 chân tàu dừa

1,250,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

--10%

Đã xem

5985

Đã mua

48

Lồng chòe lửa đục quấn thư tre già size 55

3,790,000 VNĐ

3,450,000 VNĐ