lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim #longchim, sieuthilongchim

Sản phẩm

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Sản phẩm

-11%

Đã xem

4379

Đã mua

210

LỒNG ĐỤC VINH QUY BÁI TỔ

15,900,000 VNĐ

17,900,000 VNĐ

-5%

Đã xem

11159

Đã mua

1

Lồng khuyên tầu dừa hàng kỹ

1,050,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3782

Đã mua

20

Lồng khuyên đục nho sóc (đục chân)

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3537

Đã mua

654

Lồng Gáy quả đào đục hoa mai

2,900,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-22%

Đã xem

3851

Đã mua

31

Mẫu Mới Khuyên Đục Cá Chép Hao Sen

1,250,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-100%

Đã xem

4026

Đã mua

19

LONG KHUYÊN ĐỤC LONG NGƯ PHIÊN BẢN MỚI

0 VNĐ

1 VNĐ

-27%

Đã xem

5908

Đã mua

28

Lồng khuyên tang chơn chân đục bát tiên

690,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-17%

Đã xem

4142

Đã mua

5

Lồng khuyên triện nét căng

4,900,000 VNĐ

5,900,000 VNĐ

-17%

Đã xem

4284

Đã mua

98

Khuyên triện chữ vạn lên mầu đẹp

1,250,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-41%

Đã xem

7057

Đã mua

658

Cu gáy quả đào kiểu Bắc Giang

650,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-14%

Đã xem

6216

Đã mua

157

Lồng chim báng sung tre già 17 nan

950,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-100%

Đã xem

3550

Đã mua

18

LỒNG KHUYÊN ĐỤC BÁT TIÊN QUẦN THÚ

0 VNĐ

1 VNĐ

-9%

Đã xem

4580

Đã mua

195

Lồng Mi phóng, khướu trúc cật siêu kĩ

2,100,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-100%

Đã xem

5549

Đã mua

17

Lồng khuyên Long Ngư đẹp tinh tế

0 VNĐ

1 VNĐ

-100%

Đã xem

4141

Đã mua

25

Lồng khuyên đục nho sóc hàng kĩ

-34%

Đã xem

3289

Đã mua

10

Lồng khuyên đục chim hoa

1,250,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-34%

Đã xem

6963

Đã mua

41

Lồng vuông tang phồng chân quỳ mặt quỷ

1,650,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-30%

Đã xem

13764

Đã mua

569

Lồng chào mào đấu gỗ mun

1,900,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-100%

Đã xem

3835

Đã mua

11

Lồng Khuyên đục bát tiên quần thú Full 2 mặt

0 VNĐ

1 VNĐ

-30%

Đã xem

3297

Đã mua

109

Lồng Gáy 2 vai đục bầu bí size 40cm

1,750,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-18%

Đã xem

10006

Đã mua

32

Lồng khuyên tầu dừa

1,550,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-4%

Đã xem

5053

Đã mua

57

Lồng khuyên đục kênh bong tích chim hoa

5,500,000 VNĐ

5,700,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3288

Đã mua

398

Lồng chim cu gáy mặt hổ phù- Hàng Nghệ nhân

4,800,000 VNĐ

5,800,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3095

Đã mua

3004

Lồng quả đào cửa cá nóc đan mây

2,100,000 VNĐ

2,400,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3329

Đã mua

564

Lồng mặt cắt, nan lụi

2,500,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-7%

Đã xem

5005

Đã mua

87

Lồng chòe 64 nan

2,500,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-20%

Đã xem

7905

Đã mua

326

 Lồng cu gáy quả đào 02

2,000,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-13%

Đã xem

4217

Đã mua

326

Lồng quả đào. Của rồng đế gỗ cẩm lai

2,700,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

-15%

Đã xem

7065

Đã mua

6

Lồng chim choe than của kiếm trúc cật kỹ size40

-6%

Đã xem

6856

Đã mua

93

Lồng chim Chòe Than trúc cật siêu kỹ size 40cm

990,000 VNĐ

1,050,000 VNĐ

-4%

Đã xem

5912

Đã mua

50

Chòe lửa size 55 chân tàu dừa

1,250,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

--10%

Đã xem

4836

Đã mua

87

Lồng chòe lửa đục quấn thư tre già size 55

3,790,000 VNĐ

3,450,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3277

Đã mua

29

Lồng chim Chòe than đục tam sư

4,600,000 VNĐ

5,500,000 VNĐ

-21%

Đã xem

4745

Đã mua

110

Lồng chim Yến không cột mẫu mới

1,650,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-23%

Đã xem

4461

Đã mua

46

Lồng chim chòe lửa đục Vinh Quy Bái Tổ 96 nan

12,190,000 VNĐ

15,900,000 VNĐ

-22%

Đã xem

3363

Đã mua

61

Lồng chim chòe than đục vây cá vuông

1,950,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

--3%

Đã xem

4007

Đã mua

98

Lồng chim chòe lửa triện tay size 60

2,990,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-10%

Đã xem

4163

Đã mua

21

LỒNG CHÀO MÀO ĐỤC LONG LÂN QUY PHỤNG

35,000,000 VNĐ

39,000,000 VNĐ

-12%

Đã xem

4231

Đã mua

3

Lồng chim Yến đục nho sóc size 30cm

4,590,000 VNĐ

5,200,000 VNĐ

-17%

Đã xem

268

Đã mua

3

Lồng chim Khuyên đục nho sóc size 30cm

4,590,000 VNĐ

5,500,000 VNĐ