lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Khuyên

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Khuyên

-41%

Đã xem

5092

Đã mua

62

Lồng chim Khuyên Đục Tây Du Ký

41,000,000 VNĐ

70,000,000 VNĐ

-19%

Đã xem

6269

Đã mua

79

Lồng chim Long Ngư PRO

39,000,000 VNĐ

48,000,000 VNĐ

-5%

Đã xem

2914

Đã mua

86

LỒNG KHUYÊN, YẾN

27,500,000 VNĐ

29,000,000 VNĐ

-16%

Đã xem

7298

Đã mua

66

 Lồng khuyên vuông mái vòm hoa văn cực chất

2,100,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-17%

Đã xem

8567

Đã mua

589

Lồng khuyên vuông triện T gỗ mun

1,650,000 VNĐ

1,990,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2705

Đã mua

105

lồng khuyên đục nho sóc lồi

2,100,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

9446

Đã mua

538

Lồng khuyên đục bát tiên thủng

690,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-28%

Đã xem

7128

Đã mua

579

Lồng chim song long chầu nguyệt đục kênh bong 3D 2 lớp size 22 cm

-21%

Đã xem

6439

Đã mua

85

Lồng chim Mẫu Mới Khuyên đục  Lư Đồng

1,350,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2121

Đã mua

222

LỒNG KHUYÊN SONG LONG TANG TRƠN

690,000 VNĐ

800,000 VNĐ

-28%

Đã xem

489

Đã mua

500

Lồng khuyên chạm bát tiên nổi 3D

2,100,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-18%

Đã xem

2894

Đã mua

80

Lồng chim khuyên đục lư đồng thủng kỹ

1,350,000 VNĐ

1,650,000 VNĐ

--800%

Đã xem

3243

Đã mua

700

Lồng Khuyên đục ngũ nhi kéo xe tiền vàng

1,350,000 VNĐ

150,000 VNĐ

-8%

Đã xem

6154

Đã mua

33

Lồng chim khuyên đục nho sóc trúc cật kỹ lồng nhỡ

-16%

Đã xem

4246

Đã mua

26

Lông khuyên đục Song Long

1,350,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-27%

Đã xem

6165

Đã mua

16

Lồng khuyên đục chim hoa tang trơn

690,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-17%

Đã xem

2572

Đã mua

25

Lồng khuyên đục đốt trúc thủ công kỹ đẹp

--800%

Đã xem

5422

Đã mua

33

Lồng khuyên đục sen cá lên mầu đẹp

13,500,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

4779

Đã mua

64

Lồng khuyên đục tùng cò hàng kỹ

690,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2181

Đã mua

45

Lông khuyên đục nho sóc kênh bông lồi

2,100,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3466

Đã mua

100

Lồng khuyên tang trơn tích đục chim công xoè cánh

-15%

Đã xem

6471

Đã mua

30

Lồng khuyên tàu gỗ mun

1,950,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2657

Đã mua

77

Khuyên đục tùng cò toàn tập full phụ kiện

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3040

Đã mua

63

Khuyên đục La Hán

LK-LH (còn hàng)

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

4260

Đã mua

65

Lồng khuyên đục song long

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3493

Đã mua

53

Khuyên đục ngũ nhi kéo xe tiền

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-16%

Đã xem

7586

Đã mua

93

Lồng khuyên tầu dừa siêu kỹ size 22cm thân cao 25cm

-22%

Đã xem

4187

Đã mua

12

Lông khuyên xep gạch trúc cật siêu nét

1,950,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-12%

Đã xem

4683

Đã mua

56

Lồng khuyên tầu vuông

1,850,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3930

Đã mua

63

Lồng khuyên nhỡ chạm triện 2 mặt full tang

6,500,000 VNĐ

7,600,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3181

Đã mua

40

Lồng Khuyên Nho Sóc cao size 22cm thân co 27cm

6,500,000 VNĐ

7,600,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3982

Đã mua

12

Lồng khuyên chạm 12 con giáp

10,500,000 VNĐ

13,000,000 VNĐ

-10%

Đã xem

5251

Đã mua

39

Lồng khuyên triện trữ vạn

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

5924

Đã mua

82

Lồng khuyên triện sàn gỗ mít

690,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-8%

Đã xem

5879

Đã mua

25

Lồng chim khuyên lùn trúc cật siêu kỹ

1,650,000 VNĐ

1,800,000 VNĐ

-5%

Đã xem

10337

Đã mua

49

Lồng khuyên tầu dừa hàng kỹ

1,050,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3378

Đã mua

32

Lồng khuyên đục nho sóc (đục chân)

1,350,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3446

Đã mua

80

Mẫu Mới Khuyên Đục Cá Chép Hao Sen

1,350,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3612

Đã mua

10

LONG NGƯ PHIÊN BẢN 2016

39,000,000 VNĐ

45,000,000 VNĐ

-27%

Đã xem

5465

Đã mua

60

Lồng khuyên tang chơn chân đục bát tiên

690,000 VNĐ

950,000 VNĐ