lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim #longchim, sieuthilongchim

Phụ Kiện và Thức Ăn Cho Chim phụ kiện lồng chim Cám chim cám chim chào mào thức ăn cho chin

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0964278585

Phụ kiện lồng chim

-48%

Đã xem

864

Đã mua

6332

Cóng chào mào gỗ mun ( bộ 3 chiếc)

-40%

Đã xem

1013

Đã mua

5000

Cóng chào mào tre ( bộ 3 chiếc)

150,000 VNĐ

250,000 VNĐ

-33%

Đã xem

999

Đã mua

4224

Cầu góc gỗ mun có tai và không tai ( 1 cặp 2 chiếc)

-21%

Đã xem

888

Đã mua

9339

Móc Hạc

55,000 VNĐ

70,000 VNĐ

-22%

Đã xem

336

Đã mua

4457

Cầu góc tre 1 cặp 2 chiếc ( có tai hoặc không tai)

--725%

Đã xem

292

Đã mua

6334

Nậm tre dành cho chào mào

99,000 VNĐ

12,000 VNĐ

-18%

Đã xem

251

Đã mua

2292

Nậm chào mào gỗ cẩm

99,000 VNĐ

120,000 VNĐ

-28%

Đã xem

287

Đã mua

855

Combo nậm đồng và móc đồng

290,000 VNĐ

400,000 VNĐ

-40%

Đã xem

247

Đã mua

62

Cóng mi chòe gỗ mun bộ 3 chiếc

150,000 VNĐ

250,000 VNĐ

-30%

Đã xem

6439

Đã mua

1246

Cóng Mi Men Ngà tai triện hoa

70,000 VNĐ

100,000 VNĐ

-22%

Đã xem

4467

Đã mua

75

Cóng sừng trâu nam phi

350,000 VNĐ

450,000 VNĐ

-15%

Đã xem

1831

Đã mua

29

Cóng sừng lồng khuyên đẹp bộ 5 chiếc

-19%

Đã xem

6981

Đã mua

100

Cây Lũa treo tường thân gỗ lá tùng

690,000 VNĐ

850,000 VNĐ

-22%

Đã xem

4560

Đã mua

589

Bán buôn bán lẻ giỏ thóc lồng cu gáy

-25%

Đã xem

10550

Đã mua

46

Ba lô đeo lồng chim

150,000 VNĐ

200,000 VNĐ

-40%

Đã xem

243

Đã mua

50

Móc chống xoay bạch (1 chiếc)

150,000 VNĐ

250,000 VNĐ

-15%

Đã xem

266

Đã mua

32

Cóng chào mào gỗ hương bộ 3 chiếc

-35%

Đã xem

271

Đã mua

53

Móc chống xoay 1 chiếc

150,000 VNĐ

230,000 VNĐ

-12%

Đã xem

277

Đã mua

83

Hộp tắm cho khuyên

79,000 VNĐ

90,000 VNĐ

-34%

Đã xem

266

Đã mua

3

Nậm gỗ mun cho chào mào

99,000 VNĐ

150,000 VNĐ

Đã xem

282

Đã mua

75

HỘP DẾ

Liên hệ