lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

-17%

Đã xem

1392

Đã mua

2000

Lồng khướu đục đốt trúc tay 100%

2,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3305

Đã mua

35

Lồng trống truc già cật kĩ

650,000 VNĐ

750,000 VNĐ

-26%

Đã xem

2996

Đã mua

95

Lồng sơn ca - hình chuông

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-17%

Đã xem

2694

Đã mua

77

Lồng sơn ca, mi, chào mào, trúc cật già vàng ươm

-37%

Đã xem

2436

Đã mua

15

 Lồng sơn ca  trúc cật siêu kỹ, nóc bằng

950,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2832

Đã mua

26

Lồng chim khướu gỗ mun nan tre già cao 75cm rộng 45cm

-19%

Đã xem

3184

Đã mua

4

Lồng sơn ca tre gai hình chuông

1,050,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-22%

Đã xem

2779

Đã mua

31

Lồng sơn ca đục song long ( Đục Tay )

2,500,000 VNĐ

3,200,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2978

Đã mua

5

Lồng khướu gỗ mun đục tùng cúng trúc mai

2,500,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-44%

Đã xem

2490

Đã mua

9

Sơn ca trúc cật lồng kỹ

890,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-15%

Đã xem

4042

Đã mua

54

Lồng khướu, nhồng đục hoa mai

2,990,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2465

Đã mua

94

Lồng sơn ca trúc cật siêu kỹ

950,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

Đã xem

2188

Đã mua

93

Lồng nui Nhồng, Khướu gỗ mun tre già

-11%

Đã xem

2753

Đã mua

64

Lồng sơn ca tre già cao  1,2m

1,200,000 VNĐ

1,350,000 VNĐ

-12%

Đã xem

2884

Đã mua

61

LỒNG KHƯỚU TRE GIÀ CHÂN GẠCH

1,500,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2052

Đã mua

23

Lồng khướu, nhồng gỗ mun đục tùng cúc trúc mai rộng 50 cao 70

-8%

Đã xem

2584

Đã mua

84

Lồng khướu gỗ mun sừng đục hoa mai

3,500,000 VNĐ

3,800,000 VNĐ

Đã xem

3759

Đã mua

62

Lồng khướu tre già triện

LK 01500 (Còn hàng)

0 VNĐ

0 VNĐ

-22%

Đã xem

4030

Đã mua

68

Lồng sơn ca 10 vanh

510,000 VNĐ

650,000 VNĐ