lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

-17%

Đã xem

1602

Đã mua

2000

Lồng khướu đục đốt trúc tay 100%

2,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3480

Đã mua

74

Lồng trống truc già cật kĩ

650,000 VNĐ

750,000 VNĐ

-26%

Đã xem

3186

Đã mua

81

Lồng sơn ca - hình chuông

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-17%

Đã xem

2878

Đã mua

11

Lồng sơn ca, mi, chào mào, trúc cật già vàng ươm

-37%

Đã xem

2577

Đã mua

30

 Lồng sơn ca  trúc cật siêu kỹ, nóc bằng

950,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3004

Đã mua

2

Lồng chim khướu gỗ mun nan tre già cao 75cm rộng 45cm

-19%

Đã xem

3329

Đã mua

4

Lồng sơn ca tre gai hình chuông

1,050,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-22%

Đã xem

2911

Đã mua

69

Lồng sơn ca đục song long ( Đục Tay )

2,500,000 VNĐ

3,200,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3134

Đã mua

5

Lồng khướu gỗ mun đục tùng cúng trúc mai

2,500,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-44%

Đã xem

2608

Đã mua

75

Sơn ca trúc cật lồng kỹ

890,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-15%

Đã xem

4223

Đã mua

50

Lồng khướu, nhồng đục hoa mai

2,990,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2611

Đã mua

41

Lồng sơn ca trúc cật siêu kỹ

950,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

Đã xem

2357

Đã mua

59

Lồng nui Nhồng, Khướu gỗ mun tre già

-11%

Đã xem

2913

Đã mua

36

Lồng sơn ca tre già cao  1,2m

1,200,000 VNĐ

1,350,000 VNĐ

-12%

Đã xem

3020

Đã mua

14

LỒNG KHƯỚU TRE GIÀ CHÂN GẠCH

1,500,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2193

Đã mua

9

Lồng khướu, nhồng gỗ mun đục tùng cúc trúc mai rộng 50 cao 70

-8%

Đã xem

2726

Đã mua

46

Lồng khướu gỗ mun sừng đục hoa mai

3,500,000 VNĐ

3,800,000 VNĐ

Đã xem

3926

Đã mua

77

Lồng khướu tre già triện

LK 01500 (Còn hàng)

0 VNĐ

0 VNĐ

-22%

Đã xem

4217

Đã mua

15

Lồng sơn ca 10 vanh

510,000 VNĐ

650,000 VNĐ