lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Họa Mi

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Họa Mi

-17%

Đã xem

3056

Đã mua

550

Lồng mi đục song long nổi

2,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-40%

Đã xem

4431

Đã mua

27

Lồng mi chiến thổ tre già

1,250,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-32%

Đã xem

4311

Đã mua

1090

Lồng chim họa mi đục rồng thủng siêu nét

1,690,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-27%

Đã xem

7053

Đã mua

27

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,690,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-24%

Đã xem

5902

Đã mua

553

Lồng mi hót đục bát tiên size 36cm

1,600,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-24%

Đã xem

3691

Đã mua

34

Lồng Mi hót triện nét, size 36

1,600,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-13%

Đã xem

2144

Đã mua

35

Lông Mi 3D lồi đục liền tang siêu nét

3,900,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ

-50%

Đã xem

6010

Đã mua

99

Lồng chim mi tre già chân gạch sàng thùng size 36

-22%

Đã xem

6005

Đã mua

5

Lồng chim Mi đục 3 miền tre già đục siêu nét

10,500,000 VNĐ

13,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3075

Đã mua

1

Mi đục bát tiên tre lên mầu cánh dán

1,600,000 VNĐ

1,980,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2364

Đã mua

64

Lồng mi hót gác bếp đục nho sóc

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3007

Đã mua

35

Mi hót dục đốt trúc lên mầu

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2641

Đã mua

81

Lồng mi hót trúc cật đục chim hoa

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-27%

Đã xem

2440

Đã mua

52

Lồng Mi hot đục song long đã lên mầu

1,600,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

-24%

Đã xem

2833

Đã mua

74

Mi tre gác bếp tich đục ngũ nhi kéo xe tiền

1,600,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-48%

Đã xem

2761

Đã mua

59

Lồng Mi đục sóc nho

1,600,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

-29%

Đã xem

4429

Đã mua

4

Lồng chim Mi triện tay kỹ tre già 3 mắt trùng nẹp

-23%

Đã xem

4466

Đã mua

37

Lồng chim tứ xuyên phiên bản mới sàn tre

850,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-21%

Đã xem

2328

Đã mua

65

Lồng chim Mi đục Vinh Quy Bái Tổ

11,900,000 VNĐ

15,000,000 VNĐ

-40%

Đã xem

3836

Đã mua

44

Lồng chim 3 mắt trùng 3 nẹp lồng Mi tre già chân gạc

-12%

Đã xem

6375

Đã mua

56

Lồng chim Côn Minh Đục 9 Rồng lên mầu

790,000 VNĐ

900,000 VNĐ

-25%

Đã xem

2489

Đã mua

90

Lồng chim Mi đục bát tiên tre già ( đục tay )

11,900,000 VNĐ

15,900,000 VNĐ

-18%

Đã xem

5213

Đã mua

69

Lồng Côn Minh Tre Gìa size36

990,000 VNĐ

1,200,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2981

Đã mua

54

Lồng Mi chiến triện nét size36

1,600,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-26%

Đã xem

3433

Đã mua

4

Lồng Mi Quế Châu lên mầu size 34

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-6%

Đã xem

4056

Đã mua

99

Lồng Mi côn minh tai mèo lồng kỹ size32

750,000 VNĐ

800,000 VNĐ

-27%

Đã xem

2836

Đã mua

87

Lồng tứ xuyên size 34 trúc cật đẹp tự nhiên

-16%

Đã xem

3140

Đã mua

14

Lồng Mi Tứ Xuyên size 34

750,000 VNĐ

890,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2897

Đã mua

23

Lồng Mi hót đục ngủ nhi kéo xe tiền

1,600,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3000

Đã mua

63

Lồng Mi hót đục đốt trúc

1,600,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-3%

Đã xem

2279

Đã mua

60

Lồng Mi Đục Vinh Quy Bái Tổ

14,000,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-18%

Đã xem

Đã mua

26

Lồng mi đục bát tiên quần thú. Hàng đục siêu nét kỹ thuật cao.

-18%

Đã xem

2073

Đã mua

2

Lồng Mi hót Thập Bát La Hán Size 36cm cao 36cm

13,900,000 VNĐ

16,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2316

Đã mua

70

Lồng Mi đục 3 miền Bắc Trung Nam

12,190,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2627

Đã mua

55

Lồng chạm chim hoa kên bông 3 lới nét kỹ thuật cao

-10%

Đã xem

2083

Đã mua

31

Lồng Mi Hót Đục Tam Quốc Chí

13,000,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

2816

Đã mua

70

Lồng mi triến tre già chân gạch 3 mấu chùng 3 nẹp. Cửa Lạng Sơn

-39%

Đã xem

4493

Đã mua

80

Lồng Mi tầu nóc bằng

790,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-24%

Đã xem

2733

Đã mua

66

Lồng mi xếp gạch trúc cật hàng kỹ

1,590,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2515

Đã mua

38

Lồng triện tay siêu nét nan tre già

2,500,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ