lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Họa Mi

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Họa Mi

-7%

Đã xem

155

Đã mua

600

Lồng mi chạm đốt trúc tay - hàng trúc cật

-4%

Đã xem

4501

Đã mua

365

Lồng Mi Tứ Xuyên Size 34

850,000 VNĐ

890,000 VNĐ

-36%

Đã xem

5917

Đã mua

358

Lồng mi chiến thổ tre già

1,350,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-28%

Đã xem

5632

Đã mua

1090

Lồng chim họa mi đục rồng thủng siêu nét

1,790,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-22%

Đã xem

8520

Đã mua

2102

Lồng Mi bát tiên  đục chân thủng

1,790,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-15%

Đã xem

6972

Đã mua

1553

Lồng mi hót đục bát tiên size 36cm

1,790,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-15%

Đã xem

4598

Đã mua

92

Lồng Mi hót triện nét, size 36

1,790,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-12%

Đã xem

4668

Đã mua

550

Lồng mi đục song long nổi

2,900,000 VNĐ

3,300,000 VNĐ

-13%

Đã xem

2970

Đã mua

35

Lông Mi 3D lồi đục liền tang siêu nét

3,900,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ

-46%

Đã xem

7319

Đã mua

99

Lồng chim mi tre già chân gạch sàng thùng size 36

-14%

Đã xem

7019

Đã mua

5

Lồng chim Mi đục 3 miền tre già đục siêu nét

12,500,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-6%

Đã xem

3608

Đã mua

41

Mi hót dục đốt trúc lên mầu

1,790,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-29%

Đã xem

5352

Đã mua

61

Lồng chim Mi triện tay kỹ tre già 3 mắt trùng nẹp

-18%

Đã xem

5266

Đã mua

4

Lồng chim tứ xuyên phiên bản mới sàn tre

900,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-21%

Đã xem

2926

Đã mua

87

Lồng chim Mi đục Vinh Quy Bái Tổ

11,900,000 VNĐ

15,000,000 VNĐ

-32%

Đã xem

4819

Đã mua

74

Lồng chim 3 mắt trùng 3 nẹp lồng Mi tre già chân gạc

-25%

Đã xem

3231

Đã mua

74

Lồng chim Mi đục bát tiên tre già ( đục tay )

11,900,000 VNĐ

15,900,000 VNĐ

-13%

Đã xem

6435

Đã mua

69

Lồng Côn Minh Tre Gìa size36

1,050,000 VNĐ

1,200,000 VNĐ

-6%

Đã xem

3634

Đã mua

13

Lồng Mi chiến triện nét size36

1,790,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

4196

Đã mua

15

Lồng Mi Quế Châu lên mầu size 34

800,000 VNĐ

950,000 VNĐ

--6%

Đã xem

5024

Đã mua

28

Lồng Mi côn minh tai mèo lồng kỹ size32

850,000 VNĐ

800,000 VNĐ

-23%

Đã xem

3811

Đã mua

33

Lồng tứ xuyên size 34 trúc cật đẹp tự nhiên

-3%

Đã xem

3445

Đã mua

32

Lồng Mi hót đục ngủ nhi kéo xe tiền

1,790,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-3%

Đã xem

3703

Đã mua

40

Lồng Mi hót đục đốt trúc

1,790,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-3%

Đã xem

2926

Đã mua

50

Lồng Mi Đục Vinh Quy Bái Tổ

14,000,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-18%

Đã xem

2629

Đã mua

85

Lồng Mi hót Thập Bát La Hán Size 36cm cao 36cm

13,900,000 VNĐ

16,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2985

Đã mua

77

Lồng Mi đục 3 miền Bắc Trung Nam

12,190,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3408

Đã mua

60

Lồng chạm chim hoa kên bông 3 lới nét kỹ thuật cao

-10%

Đã xem

2723

Đã mua

39

Lồng Mi Hót Đục Tam Quốc Chí

13,000,000 VNĐ

14,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

3537

Đã mua

43

Lồng mi triến tre già chân gạch 3 mấu chùng 3 nẹp. Cửa Lạng Sơn

-27%

Đã xem

5732

Đã mua

53

Lồng Mi tầu nóc bằng

950,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3352

Đã mua

66

Lồng mi xếp gạch trúc cật hàng kỹ

1,700,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3172

Đã mua

0

Lồng triện tay siêu nét nan tre già

2,500,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

-23%

Đã xem

2768

Đã mua

77

Mi chiến cửa lạng sơn tre siêu già chân gạch

2,690,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-34%

Đã xem

3209

Đã mua

21

Lồng Mi hót trúc cật cửa tầu

1,390,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-12%

Đã xem

2337

Đã mua

42

Lồng My Chiến tre già chân gạch hành thương hiệu

-15%

Đã xem

2564

Đã mua

83

Lồng Mi chân cưa ngược cửa lạng sơn

1,600,000 VNĐ

1,890,000 VNĐ

-21%

Đã xem

2255

Đã mua

29

Mi trúc cật kỹ

1,500,000 VNĐ

1,890,000 VNĐ

-6%

Đã xem

3107

Đã mua

90

Lồng Mi đục chim hoa đẹp

1,790,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-22%

Đã xem

2307

Đã mua

96

Mi tre già chân gạch hàng siêu kỹ 3 mắt trùng 3 nẹp