lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Chào Mào

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Chào Mào

-16%

Đã xem

11806

Đã mua

54

Lồng vuông chào mào đấu tre già

1,550,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-16%

Đã xem

4404

Đã mua

63

Lồng đục nho sóc kênh bông nổi ( Đục Tay )

5,600,000 VNĐ

6,700,000 VNĐ

-8%

Đã xem

4918

Đã mua

98

Lồng Thái chân lãng tử gỗ mun

1,750,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-20%

Đã xem

4739

Đã mua

59

Lồng chào mào đục đào lựu gỗ mun

5,500,000 VNĐ

6,900,000 VNĐ

-12%

Đã xem

3834

Đã mua

95

Lồng Singapore đục hoa lá tre

1,850,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3236

Đã mua

63

Lồng chao mào trạm hoa tranh

3,500,000 VNĐ

4,200,000 VNĐ

-24%

Đã xem

3800

Đã mua

86

Lồng Chào mào triện

3,800,000 VNĐ

5,000,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3285

Đã mua

0

PHIÊN BẢN MỚI CẢI TIẾN

35,000,000 VNĐ

42,000,000 VNĐ

-18%

Đã xem

224

Đã mua

983

Chào mào thái chạm nho sóc gỗ mun

3,100,000 VNĐ

3,800,000 VNĐ

-8%

Đã xem

262

Đã mua

4000

Lồng chào mào singapore tre già độ mun

-15%

Đã xem

4331

Đã mua

45

Lồng Thái gỗ cẩm lai cửa dơi

1,790,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

-8%

Đã xem

4603

Đã mua

61

Phiên bản mới lồng vuông 17 nan đục cành mai, triện khung, chân quỳ

-25%

Đã xem

3191

Đã mua

39

Lồng cm đục thập bát la hán

11,200,000 VNĐ

15,000,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2930

Đã mua

55

Lồng đục hoa mai, mặt quỷ khung triện

3,590,000 VNĐ

3,999,000 VNĐ

-8%

Đã xem

3135

Đã mua

83

Lồng đục hoa mai, khung triện hàng đẹp

3,590,000 VNĐ

3,900,000 VNĐ

-28%

Đã xem

5572

Đã mua

61

Lồng CM đấu lùn đục hoa mai

1,800,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

--16%

Đã xem

4233

Đã mua

24

Lồng vuông đục hoa mai chân quỳ mặt quy, triện khung, cầu đốt trúc siêu đẹp

-5%

Đã xem

265

Đã mua

7000

Chào mào lá đề gỗ trắc đỏ- hàng kỹ

1,750,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-33%

Đã xem

4392

Đã mua

62

Lồng hoa lá tre gỗ mun 17,19 nan

1,750,000 VNĐ

2,600,000 VNĐ

-10%

Đã xem

3243

Đã mua

51

Mai Hóa Rồng vuông 19 nan

4,590,000 VNĐ

5,100,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3022

Đã mua

85

Long lân quy phụng vuông

38,000,000 VNĐ

46,000,000 VNĐ

-16%

Đã xem

4532

Đã mua

56

Lồng chào mào hoa lá tây

1,850,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

-7%

Đã xem

1534

Đã mua

657

Lồng chào mào hoa văn lõi mít

1,850,000 VNĐ

1,990,000 VNĐ

-22%

Đã xem

3309

Đã mua

77

Long Hổ

CM 43000

43,000,000 VNĐ

55,000,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3329

Đã mua

20

 Lồng chào mào đục rồng hàng kĩ

1,900,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-28%

Đã xem

9585

Đã mua

8

Lồng vuông gõ mun 17 nan chân quỳ mặt quỷ

1,590,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

-22%

Đã xem

5742

Đã mua

25

Lồng gỗ mun sừng đục hoa mai 17 nan

3,500,000 VNĐ

4,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

6150

Đã mua

99

Long Lân Quy Phụng

31,500,000 VNĐ

39,000,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2409

Đã mua

42

Cháo mào đục tay kỹ tam sư rổ rá

12,500,000 VNĐ

13,900,000 VNĐ

-28%

Đã xem

3636

Đã mua

67

Lồng chào mào đục cành mai, gỗ mun, trụ trơn

1,790,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-10%

Đã xem

4962

Đã mua

9

Lồng chào mào đục bầu bí hoa mai tre già ( đục tay)

-16%

Đã xem

3975

Đã mua

23

Lồng chim chào mào 17 nan tre già triện tay toàn tập siêu nét

-7%

Đã xem

5133

Đã mua

62

Lồng chim Thái gỗ mun trơn 17 nan

1,390,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-24%

Đã xem

4649

Đã mua

80

Lồng chim Vuông cửa đục quấn thư, chân quỳ mặt quỷ

-24%

Đã xem

5770

Đã mua

70

Lồng chim Đấu Đục Hoa Lá tre

1,900,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-15%

Đã xem

4193

Đã mua

2

Lồng chim Mai Hoá Rồng gỗ mun thân triện

3,990,000 VNĐ

4,700,000 VNĐ

-10%

Đã xem

5801

Đã mua

37

Lồng chim Chào Mào Đục Bát Tiên 68 nan

35,000,000 VNĐ

39,000,000 VNĐ

-8%

Đã xem

7724

Đã mua

69

Lồng chim chào mào đục hoa mai,cửa quấn thư

3,590,000 VNĐ

3,900,000 VNĐ

-6%

Đã xem

5109

Đã mua

99

Lồng chim chào mào đục đồng tiền 17 nan

1,590,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-22%

Đã xem

4408

Đã mua

79

Lồng chim Singapore đục quấn thư

1,950,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ