lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

-9%

Đã xem

3391

Đã mua

195

Lồng Mi phóng, khướu trúc cật siêu kĩ

2,100,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2493

Đã mua

2000

Lồng khướu đục đốt trúc tay 100%

2,700,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-13%

Đã xem

4278

Đã mua

19

Lồng trống truc già cật kĩ

650,000 VNĐ

750,000 VNĐ

-26%

Đã xem

4151

Đã mua

94

Lồng sơn ca - hình chuông

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-37%

Đã xem

3218

Đã mua

74

 Lồng sơn ca  trúc cật siêu kỹ, nóc bằng

950,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3540

Đã mua

70

Lồng chim khướu gỗ mun nan tre già cao 75cm rộng 45cm

-19%

Đã xem

3915

Đã mua

4

Lồng sơn ca tre gai hình chuông

1,050,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-22%

Đã xem

3446

Đã mua

32

Lồng sơn ca đục song long ( Đục Tay )

2,500,000 VNĐ

3,200,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3587

Đã mua

5

Lồng khướu gỗ mun đục tùng cúng trúc mai

2,500,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-15%

Đã xem

4932

Đã mua

92

Lồng khướu, nhồng đục hoa mai

2,990,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

Đã xem

3010

Đã mua

66

Lồng nui Nhồng, Khướu gỗ mun tre già

-3%

Đã xem

3550

Đã mua

63

LỒNG KHƯỚU TRE GIÀ CHÂN GẠCH

1,650,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2625

Đã mua

50

Lồng khướu, nhồng gỗ mun đục tùng cúc trúc mai rộng 50 cao 70

-8%

Đã xem

3391

Đã mua

83

Lồng khướu gỗ mun sừng đục hoa mai

3,500,000 VNĐ

3,800,000 VNĐ

Đã xem

4767

Đã mua

43

Lồng khướu tre già triện

LK 01500 (Còn hàng)

0 VNĐ

0 VNĐ