lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

-17%

Đã xem

1602

Đã mua

2000

Lồng khướu đục đốt trúc tay 100%

2,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3481

Đã mua

38

Lồng trống truc già cật kĩ

650,000 VNĐ

750,000 VNĐ

-26%

Đã xem

3186

Đã mua

61

Lồng sơn ca - hình chuông

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-17%

Đã xem

2879

Đã mua

34

Lồng sơn ca, mi, chào mào, trúc cật già vàng ươm

-37%

Đã xem

2577

Đã mua

47

 Lồng sơn ca  trúc cật siêu kỹ, nóc bằng

950,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3004

Đã mua

6

Lồng chim khướu gỗ mun nan tre già cao 75cm rộng 45cm

-19%

Đã xem

3329

Đã mua

4

Lồng sơn ca tre gai hình chuông

1,050,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-22%

Đã xem

2911

Đã mua

18

Lồng sơn ca đục song long ( Đục Tay )

2,500,000 VNĐ

3,200,000 VNĐ

-14%

Đã xem

3134

Đã mua

5

Lồng khướu gỗ mun đục tùng cúng trúc mai

2,500,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-44%

Đã xem

2608

Đã mua

44

Sơn ca trúc cật lồng kỹ

890,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-15%

Đã xem

4223

Đã mua

8

Lồng khướu, nhồng đục hoa mai

2,990,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2611

Đã mua

13

Lồng sơn ca trúc cật siêu kỹ

950,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

Đã xem

2357

Đã mua

70

Lồng nui Nhồng, Khướu gỗ mun tre già

-11%

Đã xem

2913

Đã mua

58

Lồng sơn ca tre già cao  1,2m

1,200,000 VNĐ

1,350,000 VNĐ

-12%

Đã xem

3020

Đã mua

49

LỒNG KHƯỚU TRE GIÀ CHÂN GẠCH

1,500,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2193

Đã mua

52

Lồng khướu, nhồng gỗ mun đục tùng cúc trúc mai rộng 50 cao 70

-8%

Đã xem

2726

Đã mua

32

Lồng khướu gỗ mun sừng đục hoa mai

3,500,000 VNĐ

3,800,000 VNĐ

Đã xem

3926

Đã mua

2

Lồng khướu tre già triện

LK 01500 (Còn hàng)

0 VNĐ

0 VNĐ

-22%

Đã xem

4217

Đã mua

64

Lồng sơn ca 10 vanh

510,000 VNĐ

650,000 VNĐ