lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Khướu, Sơn Ca

-17%

Đã xem

1000

Đã mua

2000

Lồng khướu đục đốt trúc tay 100%

2,500,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-13%

Đã xem

3031

Đã mua

47

Lồng trống truc già cật kĩ

650,000 VNĐ

750,000 VNĐ

-26%

Đã xem

2743

Đã mua

78

Lồng sơn ca - hình chuông

700,000 VNĐ

950,000 VNĐ

-17%

Đã xem

2393

Đã mua

46

Lồng sơn ca, mi, chào mào, trúc cật già vàng ươm

-37%

Đã xem

2252

Đã mua

74

 Lồng sơn ca  trúc cật siêu kỹ, nóc bằng

950,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2579

Đã mua

71

Lồng chim khướu gỗ mun nan tre già cao 75cm rộng 45cm

-19%

Đã xem

2959

Đã mua

4

Lồng sơn ca tre gai hình chuông

1,050,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-22%

Đã xem

2592

Đã mua

23

Lồng sơn ca đục song long ( Đục Tay )

2,500,000 VNĐ

3,200,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2730

Đã mua

5

Lồng khướu gỗ mun đục tùng cúng trúc mai

2,500,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-44%

Đã xem

2304

Đã mua

21

Sơn ca trúc cật lồng kỹ

890,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-15%

Đã xem

3802

Đã mua

44

Lồng khướu, nhồng đục hoa mai

2,990,000 VNĐ

3,500,000 VNĐ

-14%

Đã xem

2225

Đã mua

97

Lồng sơn ca trúc cật siêu kỹ

950,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

Đã xem

1958

Đã mua

11

Lồng nui Nhồng, Khướu gỗ mun tre già

-11%

Đã xem

2496

Đã mua

88

Lồng sơn ca tre già cao  1,2m

1,200,000 VNĐ

1,350,000 VNĐ

-12%

Đã xem

2665

Đã mua

87

LỒNG KHƯỚU TRE GIÀ CHÂN GẠCH

1,500,000 VNĐ

1,700,000 VNĐ

-19%

Đã xem

1884

Đã mua

24

Lồng khướu, nhồng gỗ mun đục tùng cúc trúc mai rộng 50 cao 70

-8%

Đã xem

2362

Đã mua

54

Lồng khướu gỗ mun sừng đục hoa mai

3,500,000 VNĐ

3,800,000 VNĐ

Đã xem

3489

Đã mua

77

Lồng khướu tre già triện

LK 01500 (Còn hàng)

0 VNĐ

0 VNĐ

-22%

Đã xem

3732

Đã mua

12

Lồng sơn ca 10 vanh

510,000 VNĐ

650,000 VNĐ