lồng chim, long chimvideo long chim, hướng dẫn nuôi chim

Lồng Chim Chòe thang, chòe lửa

Welcome CHUYÊN BÁN BUÔN - BÁN SỈ , NHẬN ĐẶT CÁC LOẠI LỒNG CHIM

Hotline : 0984217365 - 0938276885

Lồng Chim Chòe than, chòe lửa

-4%

Đã xem

5077

Đã mua

39

Lồng lửa trúc già toàn bộ cật size 55

1,250,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

-7%

Đã xem

336

Đã mua

500

Lồng choè lửa chạm đốt trúc tay

2,800,000 VNĐ

3,000,000 VNĐ

-7%

Đã xem

4226

Đã mua

97

Lồng chòe 64 nan

2,500,000 VNĐ

2,700,000 VNĐ

-15%

Đã xem

6142

Đã mua

17

Lồng chim choe than của kiếm trúc cật kỹ size40

-6%

Đã xem

5927

Đã mua

11

Lồng chim Chòe Than trúc cật siêu kỹ size 40cm

990,000 VNĐ

1,050,000 VNĐ

-15%

Đã xem

5075

Đã mua

0

Chòe lửa size 55 chân tàu dừa

1,100,000 VNĐ

1,300,000 VNĐ

--10%

Đã xem

4198

Đã mua

4

Lồng chòe lửa đục quấn thư tre già size 55

3,790,000 VNĐ

3,450,000 VNĐ

-16%

Đã xem

2773

Đã mua

60

Lồng chim Chòe than đục tam sư

4,600,000 VNĐ

5,500,000 VNĐ

-23%

Đã xem

3901

Đã mua

62

Lồng chim chòe lửa đục Vinh Quy Bái Tổ 96 nan

12,190,000 VNĐ

15,900,000 VNĐ

-22%

Đã xem

2951

Đã mua

7

Lồng chim chòe than đục vây cá vuông

1,950,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-7%

Đã xem

3394

Đã mua

66

Lồng chim chòe lửa triện tay size 60

2,690,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-19%

Đã xem

2096

Đã mua

35

Lồng chim Choè Lửa Đục Thập Bán La Hán

12,100,000 VNĐ

14,900,000 VNĐ

-8%

Đã xem

3302

Đã mua

94

Lồng chòe than triện bác gạch tre già

1,700,000 VNĐ

1,850,000 VNĐ

-23%

Đã xem

4089

Đã mua

42

Lồng choè lửa đục bát tiện 96 nan tre già

12,190,000 VNĐ

15,900,000 VNĐ

-20%

Đã xem

3975

Đã mua

84

Lồng choè Than đục vây cá vuông size 36

CT 01590 ( tặng phụ kiện NH)

1,750,000 VNĐ

2,200,000 VNĐ

-19%

Đã xem

3573

Đã mua

32

Lồng chòe đục nho sóc tre giàn size 33 thân cao 40

4,600,000 VNĐ

5,700,000 VNĐ

-18%

Đã xem

3612

Đã mua

66

Lồng chòe tre già

900,000 VNĐ

1,100,000 VNĐ

-17%

Đã xem

4583

Đã mua

49

Lồng chòe than trúc cật già vàng hàng kỹ

950,000 VNĐ

1,150,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3134

Đã mua

18

Lồng chòe triện tay siêu nét

2,100,000 VNĐ

2,500,000 VNĐ

-11%

Đã xem

2294

Đã mua

51

Lồng Yến đục tùng cúc trúc mai

1,700,000 VNĐ

1,900,000 VNĐ

-15%

Đã xem

4872

Đã mua

95

Lồng chòe lửa đục nho só siêu kĩ size 60 tre già

5,700,000 VNĐ

6,700,000 VNĐ

-19%

Đã xem

11526

Đã mua

38

Lồng chòe than cực bóng

850,000 VNĐ

1,050,000 VNĐ

-7%

Đã xem

3088

Đã mua

43

Chòe lửa tre già đục chim hoa size 60

2,700,000 VNĐ

2,900,000 VNĐ

-16%

Đã xem

3075

Đã mua

6

Chòe lửa tre già size 55

1,500,000 VNĐ

1,790,000 VNĐ

-7%

Đã xem

3000

Đã mua

87

Chòe đất đục bát tiên size 24

1,400,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

-6%

Đã xem

4059

Đã mua

79

Lồng chòe lửa size 60 cao 1m, trúc cật siêu kĩ

1,500,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-31%

Đã xem

3877

Đã mua

82

Lồng yến gỗ mun sừng

2,500,000 VNĐ

3,600,000 VNĐ

-10%

Đã xem

2670

Đã mua

86

Lồng yến, chòe tre già đục nho sóc

4,500,000 VNĐ

5,000,000 VNĐ

-30%

Đã xem

3569

Đã mua

38

Lồng yến hàng siêu kỹ,nét đục tay

3,500,000 VNĐ

5,000,000 VNĐ

--588%

Đã xem

4345

Đã mua

74

Long choe Than cửa kiếm

11,000,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-19%

Đã xem

12904

Đã mua

22

Choè lửa tre già Size 60

1,300,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ

-13%

Đã xem

4257

Đã mua

9

Lồng Chim Chòe

2,700,000 VNĐ

3,100,000 VNĐ

-17%

Đã xem

3159

Đã mua

15

Lồng choè đục cuốn thư

LC-CT0180 (Còn hàng)

1,900,000 VNĐ

2,300,000 VNĐ